Onze organisatie

Wij willen een klankbord zijn voor ouders en een veilige haven voor kinderen en jongeren.

Stichting Superhelden is een kleine organisatie die staat voor zorg op maat en persoonlijk contact. Opgericht door een moeder die zelf heeft ervaren hoe moeilijk het soms is om het gevoel te hebben er alleen voor te staan en niet begrepen te worden. 

Te vaak nog vallen kinderen en jongeren tussen wal en schip omdat het ontbreekt aan een specifiek label of de problematiek als ingewikkeld wordt bestempeld. Stichting Superhelden denkt in oplossingen en mogelijkheden en draagt graag bij aan een glimlach.


Naast het bestuur, dat voor de dagelijkse leiding verantwoordelijk is, kent de stichting een raad van toezicht die de kwaliteit bewaakt en toezicht houdt op de betrouwbaarheid en transparantie van de stichting.

Stichting Superhelden is aangesloten bij de Branchevereniging Kleinschalige Zorg.


Onze medewerkers zijn allen in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. 

Wij werken met de uitgangspunten van "Geef me de vijf", maar kijken daarnaast ook naar wat uw kind nodig heeft in het contact en de begeleiding.


Onze organisatie heeft geen winstoogmerk.