Goed om te weten

Mocht u niet tevreden zijn met onze dienstverlening dan horen wij dit graag. Natuurlijk doen wij er vervolgens alles aan om er samen met u uit te komen.

Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kunt u terecht bij een externe klachtenfunctionaris van CBKZ. Tevens zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

U kunt onze klachtenregeling bij ons opvragen.


Onze organisatie vindt het welbevinden van de gezinnen waarbinnen wij werken erg belangrijk. Wij snappen als geen ander dat dit welbevinden wel eens onder druk kan staan. Wij maken dit bespreekbaar.

Daarnaast werken wij met de Meldcode. Op de website van de Rijksoverheid kunt u hier meer informatie over vinden.