Onze tarieven

Onze tarieven zijn mede afhankelijk van de mate van begeleiding die de jongere nodig heeft. In geval van een hogere begeleidingsbehoefte kan, in overleg, hiervan afgeweken worden.  

De tarieven voor 2022 bedragen voor

Individuele begeleiding (IB)      €47,50 (per uur)

Begeleiding groep (BG)             €60,00 (per dagdeel)

Activiteitendag                           €250,00 (per dag, incl. vervoer/ opbouw 1 dagdeel BG en 4 uur IB)

Logeren                                      €575,00 (per weekend)

Logeeropvang Plus                   €925,00 (per weekend met intensieve begeleiding)

Dagopvang en onderwijs          €178,75 (per dag/ opbouw 1 dagdeel BG en 2,5 uur IB)

De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. 


Annuleren kan kosteloos tot twee weken voorafgaand aan de ingeplande begeleiding en/of activiteit.