Onze tarieven

Onze tarieven zijn mede afhankelijk van de mate van begeleiding die de jongere nodig heeft. In geval van een hogere begeleidingsbehoefte kan, in overleg, hiervan afgeweken worden.  

De tarieven voor 2022 bedragen voor

Individuele begeleiding (IB)       €47,50 per uur

Begeleiding groep (BG)             €60,00

Activiteitendag                           €250,00 (Opbouw 1 dagdeel BG en 4 uur IB)

Logeren                                     €575,00

Logeeropvang Plus                   €925,00

Dagopvang en onderwijs          €178,75 (Opbouw 1 dagdeel BG en 2,5 uur IB)


De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. 


Annuleren kan kosteloos tot twee weken voorafgaand aan de ingeplande begeleiding en/of activiteit.