Onze tarieven

Onze tarieven zijn mede afhankelijk van de mate van begeleiding die de jongere nodig heeft. In geval van een hogere begeleidingsbehoefte kan, in overleg, hiervan afgeweken worden.  

De tarieven voor 2023 bedragen voor

Individuele begeleiding (IB)      €51,00 (per uur)

Begeleiding groep (BG)             €63,50 (per dagdeel)

Activiteitendag                           €267,50 (per dag, incl. vervoer/ opbouw 1 dagdeel BG en 4 uur IB)

Logeren                                       €610,00 (per weekend)

Logeeropvang Plus                    €950,00 (per weekend intensieve begeleiding)

De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Schooljaar 2022/2023

Dagopvang Leert                        €178,75 (per dag/ opbouw 1 dagdeel BG en 2,5 uur IB)

Het tarief Dagopvang Leert wordt per schooljaar opnieuw vastgesteld en is tevens afhankelijk van de instroomdatum. 


Annuleren van individuele begeleiding, begeleiding groep, activiteitendagen en/of logeren kan kosteloos tot twee weken voorafgaand aan de ingeplande begeleiding en/of activiteit. 

Dagopvang Leert betreft een gereserveerde plaats welke volledig afgenomen dient te worden.